GLOBÁLIS GAZDSÁGTÖRTÉNET

Mit, miről és miért

A globális gazdaságtörténetenek (legyen bár szó a BSC vagy az MSC kurzusról) az a célja, hogy elsajátítsunk egyfajta történeti szemléletet, és eközben megismerjük azokat az alapvető gazdaságtörténeti összefüggéseket, melyek nélkül nehezebb lenne megérteni az akár a múlt, akár a jelen folyamatait.

Eközben két szempontot vettem figyelembe. Egyfelől, hogy gazdaságtörténetet nagyon sokféleképpen lehet írni (és tanítani). Számomra az látszott a legcélravezetőbbnek, hogy a történelem felől indulva és abba mint keretrendszerbe helyezve tárgyaljuk a különböző témákat - legyen az akáraz ipari forradalom, akár pedig a felmelegedés és a gazdsági fejlődés kapcsolata vagy éppen az, hogy miként vált egyre átmatematizáltabbá a közgazdaságtan a 20. században. Ebben a megközelítésben természetesen befolyásolt, hogy történészi végzettségű vagyok. És még ennél is inkább befolyásolt az a meggyőződés, hogy a történelem folyamán változik, hogy mi számít elfogadott megközelítésnek és mi nem. Ennek megfelelően persze az is változik, hogy mikor, mit tartunk fontosnak. Egy középkori ember igencsak csodálkozott volna, ha azt hallja, hogy "haszonmaximalizálás", és ezen a ponton persze feltehetjük azt a kérdést is, hogy vajon a jövőben hogyan lesz.

MIndebből egy másik szempont is következik, és ezért is szerencsésebb "gazdaságtörténet" helyett "globális gazdaságtörténetről" beszélni. Ugyanis történetileg erősen változó, hogy például éppen melyik világrégió emelkedik fel, és melyik esik vissza - tehát az eurocentrikus szemlélettel nem sokra mennénk. Amennyiben meg akarjuk érteni az összefüggéseket, úgy azokat összefüggéseiben - és globálisan kell szemlélni.

Az anyag elsajátítását speciálisan, az adott kurzusokhoz írt és rendszeresen frissített/javított jegyzetekkel igyekszem meggkönnyíteni. Mindent egybevetve pedig azt remélem, hogy a félév végére ha nem fogja is mindenki úgy érezni, hogy ő is gazdaságtörténész szeretne lenni:-), abban azért jó néhányan egyet fognak érteni, hogy a gazdaságtörténet valóban érdekes, és mind a mindennapi életben tanulságokkal szolgalhat és hasznos lehet, mindpedig akkor, ha valamilyen formában közgazdasággal akarunk foglalkozni.

Ahogy George Santyana amerikai filozófus fogalmazott annak idején:

"Akik nem emlékeznek a múltra, arra ítéltetnek, hogy megismételjék."